mandag 2. november 2009

Bakrus!

For en rå og tøff start gruppa Katzenjammer ga oss ved åpninga i dag! Lenke til Katzenjammers hjemmeside

Det skal godt gjøres å holde det trykket oppe de neste fire dagene, men vitamininnsprøyting av denne typen er alltid takknemlig. Godt å ha med seg på landsmøtets første dag når klokka strekker seg mot ni og magen er klar for noe annet enn Grethe Roedes nei-mat. Landesmøtet er ingen pusteøvelse!

Fra før klinger ikke katzenjammer positivt i mine ører. Nå tenker jeg altså ikke på bandet, men på hva ordet uttrykker. Så vidt jeg vet, er dette et ord som innenfor den tyske språkkretsen betyr bakrus. Og da er det kanskje slik da at åpningen med Katzenjammer faktisk gir landsmøtet bakrus - i positiv forstand!


Det var ingen enkel oppgave for Helga å overta etter det kunstneriske fyrverkeriet. Men hun vekket stor entusiasme hos meg - og etter applausen og korridorpraten å dømme- også hos veldig mange andre.

Fritt etter hukommelsen siterer jeg fra lederens problemstillinger knyttet til profesjonsperspektivet.
Profesjonen utfordres av at:
1. utdanning har et smalere perspektiv som instrument for økonomisk vekst
2. tiltakende kontrollsystemer
3. kontroll og styring skaper press på yrkesutøvelsen
4. tilgang til kunnskapskildene er tilgjengelige for de aller fleste
5. vi lever i en rettighetsorientert tid

Konsekvensene av dette er
1. at de profesjonelle kontinuerlig må legitimere sin rolle og sine valg
2. innsnevret handlingsrom for de profesjonelle

Etter min mening en svært presis poengtering av utfordringene vi står foran! Og det utfordrer oss på valg av strategier. Det tror jeg blir den viktigste diskusjonen i neste landsmøteperiode.

Gunn Imsen (professor i pedagogikk ved NTNU) har skrevet en artikkel i Bedre skole 1/09 lenke til artikkelen som jeg har kopiert til hele delegasjonen vår. Den gir et veldig interessant bilde av profesjonens utfordringer i de nye styrinsregimene. Det er særlig ett sitat som trigger meg:"Lærernes profesjonelle kunnskapsbase er for lite omforent og klartgjort, og for lite tydeliggjort for omverdenen. Her har lærerprofesjonen en stor, kollektiv utfordring å ta fatt i." (s 48) Tar vi utfordringen? Og hvordan løser vi den? Kanskje jeg blir klokere etter diskusjonen i saken om morgendagens barnehage og skole i morgen!

1 kommentar:

  1. Inger og eg sit på ein annan konferanse nokre mil unna og følgjer med,,, Stå på!

    SvarSlett