tirsdag 3. november 2009

Vår Obama!

En dag med mange inntrykk:

Pkt 1. Vi har fått ny ledelse!
Etter en sikkert slitsom høst for våre lederkanditater - hønnor til Terje V for at han takket dem for deres verdige takling av presset!- - var det endelig tid for avklaring. Mine forventinger ble innfridd. Landsmøtet tok ansvar for at lederkandidatene ble båret fram på en bølge av pene ord og forventinger - helt fortjent. Valgresultatet kunne ikke bli jevnere. Vi har valgt en ledelse med et sterk og klart mandat. Her er det bare vinnere!

Jeg nøler ikke med å kalle Mimi vår Obama. Signaleffekten er stor ved at Utdanningsforbundet har valgt en førskolelærer som leder. Det betyr helt sikker mye for den medlemsgruppen - og det betyr mye for oss andre! Yes, we can!

2. Vi har fått ny organisasjonsstruktur.
Formell struktur er selvsagt viktig, og vi håper alle den som er valgt i dag vil bringe oss framover. Men like viktig er organisasjonens kultur. Den må det også jobbes med framover!

3. Vi har møtt Kristin for første gang.
Jeg er ikke det minste i tvil om at dette vil bli framstilt som et jubelmøte i media. Og det er helt greit! Både statsråden og landmøtet har rygg til å bære det, jf tidligere blogginnlegg.

4. Hilsen fra Fred van Leeuwen, generalsekretær i Education International
Jeg må si at hans hilsen satte landsmøtet vårt i perspektiv. Om enn så viktig og riktig profesjonsdebatten vår er, våre kolleger og fagforeningsvenner i resten av verden sliter med mer grunnleggende problestillinger. Ord som crisis og solidarity gikk igjen. To ord som jeg tror ikke er nevnt i våre landsmøtedokumenter. Kanskje litt tankevekkende?!
Hans utsagn: We are not the problem, we are the solution! skal jeg huske.

mandag 2. november 2009

Bakrus!

For en rå og tøff start gruppa Katzenjammer ga oss ved åpninga i dag! Lenke til Katzenjammers hjemmeside

Det skal godt gjøres å holde det trykket oppe de neste fire dagene, men vitamininnsprøyting av denne typen er alltid takknemlig. Godt å ha med seg på landsmøtets første dag når klokka strekker seg mot ni og magen er klar for noe annet enn Grethe Roedes nei-mat. Landesmøtet er ingen pusteøvelse!

Fra før klinger ikke katzenjammer positivt i mine ører. Nå tenker jeg altså ikke på bandet, men på hva ordet uttrykker. Så vidt jeg vet, er dette et ord som innenfor den tyske språkkretsen betyr bakrus. Og da er det kanskje slik da at åpningen med Katzenjammer faktisk gir landsmøtet bakrus - i positiv forstand!


Det var ingen enkel oppgave for Helga å overta etter det kunstneriske fyrverkeriet. Men hun vekket stor entusiasme hos meg - og etter applausen og korridorpraten å dømme- også hos veldig mange andre.

Fritt etter hukommelsen siterer jeg fra lederens problemstillinger knyttet til profesjonsperspektivet.
Profesjonen utfordres av at:
1. utdanning har et smalere perspektiv som instrument for økonomisk vekst
2. tiltakende kontrollsystemer
3. kontroll og styring skaper press på yrkesutøvelsen
4. tilgang til kunnskapskildene er tilgjengelige for de aller fleste
5. vi lever i en rettighetsorientert tid

Konsekvensene av dette er
1. at de profesjonelle kontinuerlig må legitimere sin rolle og sine valg
2. innsnevret handlingsrom for de profesjonelle

Etter min mening en svært presis poengtering av utfordringene vi står foran! Og det utfordrer oss på valg av strategier. Det tror jeg blir den viktigste diskusjonen i neste landsmøteperiode.

Gunn Imsen (professor i pedagogikk ved NTNU) har skrevet en artikkel i Bedre skole 1/09 lenke til artikkelen som jeg har kopiert til hele delegasjonen vår. Den gir et veldig interessant bilde av profesjonens utfordringer i de nye styrinsregimene. Det er særlig ett sitat som trigger meg:"Lærernes profesjonelle kunnskapsbase er for lite omforent og klartgjort, og for lite tydeliggjort for omverdenen. Her har lærerprofesjonen en stor, kollektiv utfordring å ta fatt i." (s 48) Tar vi utfordringen? Og hvordan løser vi den? Kanskje jeg blir klokere etter diskusjonen i saken om morgendagens barnehage og skole i morgen!